developers.jpg, 79kB

Pravidla Mistrovství České repubiky

Mistrovství ČR je otevřené.

Titul Mistr ČR bude udělen občanům ČR v kategoriích Pokročilí (A) a X-division.

Soutěží se v kategoriích Začátečníci, Středně pokročilí, Pokročilí (1A), v kategorii X a kategorii Topspinning (káča).

Soutěžící se mohou přihlásit do jedné z v výkonnostních kategorií (Začátečníci, Středně pokročilí, Pokročilí (1A)), do kategorie X a kategorie Topspinning.

Soutěžící, kteří se na minulém YYMČR umístili v kategorii začátečníků a středně pokročilých na 1. místě se mohou na letošním YYMČR přihlásit pouze do vyšší výkonnostní kategorie, do kategorie X a kategorie Sport Top Ladder.


Pravidla povinných triků

Na trik mohou být buď dva pokusy, potom je první úspěšný ohodnocen 5-ti body, druhý pak body 3-mi, nebo může být jen jeden pokus. Toto pravidlo je zvlášť upraveno v každé kategorii. Ve všech kategoriích je možnost navrácení yoya bindem (přes smyčku). Při nepovedeném bindu se celý trik počítá jako neúspěšný.

Trik musí být zakončen chycením yoya do jedné ruky, aniž by se při návratu odrazilo o tělo, či by chycení pomohla ruka druhá. Po zakončení triku musí být vždy správně navinut provázek (bez uzlu). Rozhodčí si může vždy vyžádat kontrolu provázku.

Všechna yoya musí být schopna vykonat minimálně 3 vteřinového sleepera. Rozhodčí si může kdykoli vyžádat kontrolu této vlastnosti.

Prostor pro provedení triku je vyznačen páskou, inkoustem, křídou nebo jakýmkoliv jiným zřetelným způsobem, přičemž šířka značení se považuje za prostor mimo hrací plochu.

Velikost hrací plochy je čtverec o velikosti 75x75 cm.

Každý hod v hracím prostoru se automaticky považuje za pokus o trik.

Všechny triky musí být provedeny tak, že soutěžící stojí oběma nohama uvnitř hrací plochy. Jakýkoliv pokus soutěžícího s nohou (nohama) mimo prostor se považuje za neúspěšný pokus.

Pro soutěžícího, který je právě na řadě (je na pódiu ale stojí mimo vyznačený prostor), jsou povoleny pouze tyto triky: throwdown, sleeper, forward pass, jeden loop the loop, nebo úpravy stringu.

Pokus o soutěžní trik je automaticky považován za neúspěšný pokus v daném triku.

Pokud se soutěžící nachází mimo hrací plochu může string upravovat buď manuálně nebo natažením nového stringu stejné délky jako byl string předchozí.

Pokud nohy soutěžícího opustí při vykonávání triku vyznačený prostor, automaticky se daný trik považuje za neúspěšný.

Pokud není u triku uvedeno jinak, nejsou při jeho vykonávání povoleny jakákoliv minutí stringu a podobné chyby.

Soutěžící může použít jakékoliv yoyo. Pokud není uvedeno jinak je možné použít pouze jedno yoyo, jejich výměna je možná pouze pokud to povolí rozhodčí (rozbití yoya apod.). Na tie-break se musí použít pouze jedno yoyo.

Zkracování stringu pomocí omotávání okolo ruky nebo prstu za účelem jednoduššího provedení triku je zakázáno. Všechny triky musí být provedeny s plnou délkou stringu.

Opakování daného triku je možné tak dlouho, dokud jeho provedení je čisté. Tzn. Je možné místo deseti loopů provést loopů 20, s tím že zakončení musí být čisté. Bodové ohodnocení však zůstává stejné.

Jakýkoliv soutěžící, který není právě hodnocen a bude rušit právě hodnoceného soutěžícího, nebo rozhodčího v jeho výkonu může být diskvalifikován.

Rozhodnutí rozhodčího je konečné.


Pravidla pro freestyle

Soutěžící provede freestyle o maximální délce 3:00 (tři minuty) (pokročilí, X), 1:00 (středně pokročilí) nebo 1:30 (Topspinning) s doprovodem muziky dle svého výběru.

V kategorii pokročilých a Středně pokročilých je povolen pouze styl A (1A). V kategorii X jsou povoleny všechny ostatní styly (2A, 3A, 4A, 5A).

Když začne muzika, začne freestyle. Triky provedené před začátkem hudby nejsou započítávané do freestylu!

Muzika nesmí obsahovat žádné rasistické podtexty a jiné nepřípustné prvky (sprostá slova, apod.) a to ani v cizojazyčném znění. Pokud si nejste jisti svým výběrem, poraďte se dopředu se sudími.

Muziku si doneste na CD nebo CD-R. Musí být ve standardním formátu, přehrávatelném na klasické Hi-Fi věži (MP3, WMA a podobné formáty jsou NEPŘÍPUSTNÉ!)

Disk musí být jasně označen Vaším jménem a číslem skladby.

Skladba, kterou chcete použít musí být v jedné stopě. Pro freestyle bude přehrána pouze jedna stopa. Pokud je skladba delší než tři minuty, bude zastavena mezi 3:00 a 3:01. Pokud je kratší, ukončuje freestyle (konec stopy znamená konec freestylu).

Pokud se muzika náhodně zastaví může si soutěžící vybrat, zda bude pokračovat tam kde se hudba zastavila, nebo začne freestyle znova.

V případě, že dojde omylem ke spuštění jiné skladby, než si soutěžící vybral, může soutěžící svůj freestyle zastavit a požadovat spuštění vybrané skladby (freestyle provedený na chybně puštěnou muziku se do hodnocení NEZAPOČÍTÁVÁ).

Při předvádění freestylu může soutěžící použít pouze věci předem přinesené na pódium, nikoliv věci podané z publika!

Při předvádění freestylu může soutěžící použít více yoyí a může je libovolně měnit, ale jejich výměna je hodnocena jako chyba. (Výjimkou je výměna yoyí na různé styly v kategorii X)


Hodnocení freestyle

Celkové hodnocení freestylu je založeno na dvou částech - technické provedení a estetická stránka.

Obě části jsou založeny na prostém součtu plusových a minusových bodů


Technické provedení - přibližně 80% celkového skóre (u kategorie X 60%).

Plusové body mohou být uděleny například za úspěšně provedené složité triky a komba, dále za string hits, pops, wraps, transitions, regenrations, release catches, whip catches a různé další yoyo triky. Styl triků by měl odpovídat kategorii v které soutěžící vystupuje. Za triky, které soutěžící již úspěšně vykonal nebudou při jejich opakování uděleny žádné další body. Triky provedené před začátkem hudby a po jejím skončení nejsou započítávané do freestylu.

Další plusové body mohou být uděleny za originalitu, obtížnost, dlouhé sekvence triků provedené na jeden sleeper, velký prostorový rozsah triků a podobné prvky.

Body jsou odečítány za špatně provedené triky, jasné minutí provázku, ztrátu kontroly apod.

Obecně je odečítán jeden bod za každé minutí provázku, ztrátu kontroly, nepovedený bind a podobnou chybu. Dva body jsou obvykle odečítány za namotávání a restart yoya po chybě a tři body bývají odečítány za výměnu yoya/yoyí.


Estetická stránka - přibližně 20% celkového skóre (u kategorie X 40%)


Soutěžící může získat plusové body například za choreografii, využití prostoru podia, rozsah, eleganci a vyspělost provedení yoyo triků a prvků, originalitu freestylu a pohyb při vykonávání triků.


Celkové skóre vycházející z obou částí hodnocení je nezávisle normalizováno každým rozhodčím, střední hodnoty jsou zprůměrovány a tak je dosaženo konečného skóre.